Länsstyrelsen Blekinge står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Delar av menyn och sidhuvudet blir svårtillgänglig vid 200 procent textzoom.
 • En del sidor har inte en logisk ordning av rubriknivåer, upprepningar kan förekomma och vid några tillfällen saknar rubriker innehåll.
 • En del sidor innehåller bilder där alt-informationen upprepar bildtexten alternativt saknas eller är felaktig.
 • En del PDF-dokument och andra dokument är inte tillgängliga och därför svåra att tyda i uppläsande hjälpmedel.
 • Navigeringen är inte konsekvent.
 • En del sidor har inte en logisk tabbordning, bland annat i sidhuvudet och på sidor med navigation i visuella formelement.
 • Länkar till dokument kan vara otydiga, eftersom det ibland inte framgår vilken typ av dokument det är eller vilken storlek dokumentet har. Länkar kan dessutom vara beskrivna på olika sätt och placeringen kan skilja sig åt mellan olika sidor.
 • På vissa sidor saknas information för användare med skärmläsare, så kallad aria-information.
 • Vissa knappar, länkar och flikar har otillräcklig kontrast.
 • Vissa sidor anpassar sig inte fullt ut till storleken på telefonen eller webbläsarfönstret, utan kan kräva att man måste skrolla i både sidled och höjdled.
 • Vissa sidor kan upplevas svåra om avståndet ökas mellan tecken, rader, stycken och ord.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 25 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 september 2020.