Skyddade områden

I skyddade områden som exempelvis en nationalpark eller ett naturreservat gäller särskilda bestämmelser. På skyltar i området och på Länsstyrelsens hemsida kan du läsa om vad som gäller på den plats som du vill besöka. Det är olika regler för varje skyddat område.

Nationalpark
Nationalparkerna har starkast skydd och ägs alltid av staten. I Sverige finns 29 nationalparker men ingen av dem ligger i Blekinge. Naturen är storslagen eller särpräglad och har mycket höga värden. Här är naturen skyddad och får inte exploateras.

Naturreservat
Naturreservat kan skapas för att skydda en särskild art eller livsmiljö eller enbart för friluftsliv och naturupplevelser. Inom naturreservat kan beslut ändras, det görs inte i en nationalpark. Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om bildandet av naturreservat.

Fler skyddsformer
Andra aktuella skyddsformer är till exempel Natura 2000, Kulturreservat, djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

 Tänk på det här:

  • Ta reda på vad som gäller i den nationalpark eller naturreservat som du vill besöka.
  • Särskilda regler gäller för cykling och ridning i skyddade områden.
  • Du får oftast inte plocka blommor i naturreservat.

Fokusområden

Hänsyn

Ta hänsyn till djur och andra människor som vistas i naturen, var varsam om naturen.

Läs mer >

Skyddade områden

I nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser, ta reda på vad som gäller!

Läs mer >

Skräp

All nedskräpning är förbjuden. Finns soptunnor kan du slänga ditt skräp där, men är den full är det bättre att du tar med soporna hem.

Läs mer >

Eldning

Elda där det inte finns någon risk att den sprider sig eller skadar naturen. Elda aldrig på klippor – berget kan spricka av värme.

Läs mer >

Cykel och fordon

Tänk på att du måste tillfråga markägaren om ni är många som vill cykla i naturen. Det är inte tillåtet att köra motorfordon i terräng.

Läs mer >

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt. Du får paddla kajak/kanot och färdas med båt men det kan finnas särskilda förbud.

Läs mer >

Camping

Det får tälta så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. På en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar.

Läs mer >

Jakt och fiske

På de flesta platser gäller särskilda regler för jakt och fiske. Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren.

Läs mer >

Hunden

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund, det bästa är att hålla den kopplad.

Läs mer >

Växter, svamp och bär

Blommor, bär och svampar går bra att plocka, men håll koll på vilka arter som är fridlysta i regionen.

Läs mer >

Ridning

Du får rida i naturen men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Du behöver visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Läs mer >

Boskap och grindar

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Kom ihåg att stänga grinden efter dig.

Läs mer >