Cykel och fordon

Visst är det roligt att dundra fram i naturen men tänk på att du inte får köra med fordon i terräng och att bullret från exempelvis en fyrhjuling kan störa både människor och djur. När du cyklar i naturen är det viktigt att du visar hänsyn och inte förstör mark och växter.

Cykling
Att cykla på enskilda vägar, stigar och i mountainbikespår är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Det går bra att cykla fritt i naturen om det görs på ett skonsamt sätt. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

När du cyklar i närheten av ett hus är det viktigt att visa hänsyn. Du får inte cykla över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden. Det är heller inte tillåtet att arrangera terrängcykling i grupp utan att ha frågat markägaren om lov.

Cyklar med motor går att köra på vägar och cykelbanor men inte på stigar eller fritt i terrängen.

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet eller bara tillåtet på vissa leder.

Terrängkörning
All terrängkörning med fordon är förbjudet. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla. Motordrivna fordon i naturen leder till skador på mark och växter och kan även störa djur och människor. Om du ska parkera ditt fordon kan du göra det precis intill vägen om du inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen.

Vad är terräng?
All naturmark utanför vägar till exempel skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar räknas som terräng. Det gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder eller som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk.

Vad räknas som motorfordon?
Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor till exempel bilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder, snöskotrar, traktorer och andra motorredskap. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.

Tänk på det här:

  • Det är förbjudet att köra med motordrivet fordon i terräng.
  • Parkera ditt fordon så att du inte skadar marken, står i vägen eller stör.
  • Var försiktig när du cyklar på stigar så att du inte skrämmer människor och djur.
  • Fråga markägaren om lov om ni är många som vill cykla i naturen.

Fokusområden

Hänsyn

Ta hänsyn till djur och andra människor som vistas i naturen, var varsam om naturen.

Läs mer >

Skyddade områden

I nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser, ta reda på vad som gäller!

Läs mer >

Skräp

All nedskräpning är förbjuden. Finns soptunnor kan du slänga ditt skräp där, men är den full är det bättre att du tar med soporna hem.

Läs mer >

Eldning

Elda där det inte finns någon risk att den sprider sig eller skadar naturen. Elda aldrig på klippor – berget kan spricka av värme.

Läs mer >

Cykel och fordon

Tänk på att du måste tillfråga markägaren om ni är många som vill cykla i naturen. Det är inte tillåtet att köra motorfordon i terräng.

Läs mer >

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt. Du får paddla kajak/kanot och färdas med båt men det kan finnas särskilda förbud.

Läs mer >

Camping

Det får tälta så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. På en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar.

Läs mer >

Jakt och fiske

På de flesta platser gäller särskilda regler för jakt och fiske. Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren.

Läs mer >

Hunden

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund, det bästa är att hålla den kopplad.

Läs mer >

Växter, svamp och bär

Blommor, bär och svampar går bra att plocka, men håll koll på vilka arter som är fridlysta i regionen.

Läs mer >

Ridning

Du får rida i naturen men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Du behöver visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Läs mer >

Boskap och grindar

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Kom ihåg att stänga grinden efter dig.

Läs mer >