Hunden

Ta gärna med dig hunden i naturen men tänk på att du har strikt ansvar för din hund och att kraven på dig som hundägare är stora för att skydda däggdjur och fåglar.

Strikta regler under vår och sommar
Under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund i all naturmark och även i parker. Hunden ska hållas högst några meter ifrån dig och helst vara kopplad. Syftet är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar.

Övriga årstider
Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet eller andra människor.

Kopplingstvång
I nationalparker och i stort sätt alla naturreservat gäller kopplingstvång.

Hundförbud
Hundförbud gäller ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Det är kommunen som beslutar om lokala hundförbud.

Tänk på det här:

  • 1 mars – 20 augusti måste hunden vara under strikt kontroll, helst kopplad.
  • Koppeltvång gäller i de flesta naturreservat.
  • Särskilda bestämmelser gäller oftast vid badplatser.
  • Ha alltid hunden under uppsikt så att den inte stör andra djur eller
    människor.

 

Fokusområden

Hänsyn

Ta hänsyn till djur och andra människor som vistas i naturen, var varsam om naturen.

Läs mer >

Skyddade områden

I nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser, ta reda på vad som gäller!

Läs mer >

Skräp

All nedskräpning är förbjuden. Finns soptunnor kan du slänga ditt skräp där, men är den full är det bättre att du tar med soporna hem.

Läs mer >

Eldning

Elda där det inte finns någon risk att den sprider sig eller skadar naturen. Elda aldrig på klippor – berget kan spricka av värme.

Läs mer >

Cykel och fordon

Tänk på att du måste tillfråga markägaren om ni är många som vill cykla i naturen. Det är inte tillåtet att köra motorfordon i terräng.

Läs mer >

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt. Du får paddla kajak/kanot och färdas med båt men det kan finnas särskilda förbud.

Läs mer >

Camping

Det får tälta så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. På en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar.

Läs mer >

Jakt och fiske

På de flesta platser gäller särskilda regler för jakt och fiske. Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren.

Läs mer >

Hunden

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund, det bästa är att hålla den kopplad.

Läs mer >

Växter, svamp och bär

Blommor, bär och svampar går bra att plocka, men håll koll på vilka arter som är fridlysta i regionen.

Läs mer >

Ridning

Du får rida i naturen men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Du behöver visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Läs mer >

Boskap och grindar

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Kom ihåg att stänga grinden efter dig.

Läs mer >