Ridning

Du får rida i naturen enligt allemansrätten. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Ridning på vägar
Normalt är det tillåtet att rida på enskilda vägar men det är endast tillåtet att rida på en enskild väg så länge inte vägen tar skada. Risken för skador minskar om du rider i mitten på vägen. Markägaren kan kräva skadestånd om vägen skadas av ridning eller travträning. Om ridningen orsakar stor skada kan markägaren få tillstånd av kommunen att sätta upp en skylt som förbjuder ridning.

Ridning i naturen
Du får rida fritt i naturen men inte över planteringar, tomter, åkermark eller på ömtåligt och mjukt underlag eller där du riskerar att skada marken. Rid inte heller på stubbåkrar/ängar om du inte frågat markägaren först. Många av Sveriges kommuner har förbjudit ridning i markerade motionsspår och preparerade skidspår.

Återkommande ridturer
Den som ansvarar för återkommande ridturer bör ha en kontinuerlig dialog med berörda markägare.

Hästspillning
Hästspillning är inte skadligt för naturen men i större mängder kan det bli ett problem för andra som går eller färdas längs vägen. Hoppa gärna av och ta undan din hästs spillning från stigar och vägar.

Skyddade områden
I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. Oftast kan du rida på markerade stigar eller leder, men inte utanför dessa. Det kan också vara ridförbud i hela området.

Tänk på det här:

  • Det är förbjudet att rida på planteringar och åkermark.
  • Rid mitt på vägen för att minska skador.
  • Prata med markägaren om ni gör återkommande ridturer.
  • Ta gärna undan hästspillning från stigar och vägar.
  • Kolla upp vad som gäller i motions-, skidspår, nationalparker och naturreservat.

Bra länkar:

Ridning

Fokusområden

Hänsyn

Ta hänsyn till djur och andra människor som vistas i naturen, var varsam om naturen.

Läs mer >

Skyddade områden

I nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser, ta reda på vad som gäller!

Läs mer >

Skräp

All nedskräpning är förbjuden. Finns soptunnor kan du slänga ditt skräp där, men är den full är det bättre att du tar med soporna hem.

Läs mer >

Eldning

Elda där det inte finns någon risk att den sprider sig eller skadar naturen. Elda aldrig på klippor – berget kan spricka av värme.

Läs mer >

Cykel och fordon

Tänk på att du måste tillfråga markägaren om ni är många som vill cykla i naturen. Det är inte tillåtet att köra motorfordon i terräng.

Läs mer >

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt. Du får paddla kajak/kanot och färdas med båt men det kan finnas särskilda förbud.

Läs mer >

Camping

Det får tälta så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. På en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar.

Läs mer >

Jakt och fiske

På de flesta platser gäller särskilda regler för jakt och fiske. Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren.

Läs mer >

Hunden

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund, det bästa är att hålla den kopplad.

Läs mer >

Växter, svamp och bär

Blommor, bär och svampar går bra att plocka, men håll koll på vilka arter som är fridlysta i regionen.

Läs mer >

Ridning

Du får rida i naturen men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Du behöver visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Läs mer >

Boskap och grindar

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Kom ihåg att stänga grinden efter dig.

Läs mer >