Växter, bär och svamp

Växter, bär och svampar går bra att plocka men håll koll på vilka arter som är fridlysta där du är.

Vad får du plocka?
Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa växter är dock så sällsynta att de är fridlysta och får inte plockas.

Vad får du inte plocka?
Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd.

Nötter
Hasselnötter och andra nötter omfattas inte av allemansrätten och får inte plockas till skillnad från bär och svamp.

Svamp
Du får plocka alla sorters svampar förutom tryffel. Däremot finns det flertalet giftiga svampar i Sverige så du måste vara uppmärksam.

Kommersiell bärplockning
Att plocka bär är tillåtet enligt allemansrätten, även i stor skala och för försäljning.  För att inga problem ska uppstå är det värdefullt att arrangören pratar med markägaren, länsstyrelsen och kommunen innan verksamheten startar.

Tänk på det här:

  • Plocka aldrig fridlysta växter
  • Ta aldrig något från växande träd eller buskar förutom nötter, bär och frukt.
  • Ta aldrig något från odlingar eller från någons tomt
  • Ta aldrig hem fällda träd eller buskar

 

Fokusområden

Hänsyn

Ta hänsyn till djur och andra människor som vistas i naturen, var varsam om naturen.

Läs mer >

Skyddade områden

I nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser, ta reda på vad som gäller!

Läs mer >

Skräp

All nedskräpning är förbjuden. Finns soptunnor kan du slänga ditt skräp där, men är den full är det bättre att du tar med soporna hem.

Läs mer >

Eldning

Elda där det inte finns någon risk att den sprider sig eller skadar naturen. Elda aldrig på klippor – berget kan spricka av värme.

Läs mer >

Cykel och fordon

Tänk på att du måste tillfråga markägaren om ni är många som vill cykla i naturen. Det är inte tillåtet att köra motorfordon i terräng.

Läs mer >

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt. Du får paddla kajak/kanot och färdas med båt men det kan finnas särskilda förbud.

Läs mer >

Camping

Det får tälta så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. På en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar.

Läs mer >

Jakt och fiske

På de flesta platser gäller särskilda regler för jakt och fiske. Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren.

Läs mer >

Hunden

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund, det bästa är att hålla den kopplad.

Läs mer >

Växter, svamp och bär

Blommor, bär och svampar går bra att plocka, men håll koll på vilka arter som är fridlysta i regionen.

Läs mer >

Ridning

Du får rida i naturen men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Du behöver visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Läs mer >

Boskap och grindar

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Kom ihåg att stänga grinden efter dig.

Läs mer >