Om Naturligtvis Blekinge

Bakom initiativet och kampanjen Naturligtvis Blekinge står Blekinges kommuner och Länsstyrelsen i Blekinge. Tillsammans hoppas vi kunna sprida inspiration och kunskap om vår natur och om Allemansrätten i Blekinge län.

Kontakta Länsstyrelsen i Blekinge om du har funderingar.

Postadress: 371 86 Karlskrona
Besöksadress: Skeppsbrokajen 4
Telefon: 010-224 00 00
E-post: blekinge@lansstyrelsen.se