Jakt och fiske

Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten utan regleras i jaktlagen och fiskelagen. Allemansrätten har ändå stor betydelse för både jakten och fritidsfisket i och med att de hör till våra vanligaste fritidsaktiviteter.

Fiske
Fiskekort och fiskeplatser
Du behöver ofta ett speciellt fiskekort för att få fiska i sjöar och vattendrag. Ta alltid reda på vad som gäller innan du beger dig ut på en fisketur. Det går ofta bra att fiska från privata stränder och bryggor, så länge de är tomma och inte ligger i anslutning till bostadshus. Tänk på att respektera den som äger platsen.

Fredade och fridlysta arter
När fiskarna leker på våren kan vissa arter vara fredade.  Med det menas att du under den perioden måste släppa tillbaka fisken direkt om du får en sån på kroken. Det kan också finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Några arter är helt fridlysta, till exempel mal, som du inte får ta upp alls.

Skräp
Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren. De hör inte hemma i naturen men är lätta att glömma kvar. Djur kan lätt fastna i skräpet och skada sig mycket allvarligt.

Lagar och regler
Regler för fisket finns i Fiskelagen, Fiskeförordningen och i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS).

Jakt
För att få jaga i Sverige behöver du ha statligt jaktkort. För att få licens för jaktvapen krävs godkänd jägarexamen. Du behöver även få tillåtelse av markägaren.

Det är inte förbjudet att vara i skogen när jakt pågår men man ska vara uppmärksam och visa hänsyn till jägarna. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt är förbjudet.

Regler för jakt finns i Jaktlagen och Jaktförordningen

 Tänk på det här:

  • Du kan behöva köpa fiskekort
  • Du behöver tillåtelse från markägaren eller jakträttsinnehavaren för att få ta med vapen eller fångstredskap
  • Det är förbjudet att störa jakt, fiske eller villebråd men du får vistas i skog och mark under pågående jakt.
  • På våren kan vissa fiskarter vara fredade
  • Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp och fridlysta fiskar ska alltid släppas tillbaka.
  • Ta med dig drag, linor och skräp hem

Fokusområden

Hänsyn

Ta hänsyn till djur och andra människor som vistas i naturen, var varsam om naturen.

Läs mer >

Skyddade områden

I nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser, ta reda på vad som gäller!

Läs mer >

Skräp

All nedskräpning är förbjuden. Finns soptunnor kan du slänga ditt skräp där, men är den full är det bättre att du tar med soporna hem.

Läs mer >

Eldning

Elda där det inte finns någon risk att den sprider sig eller skadar naturen. Elda aldrig på klippor – berget kan spricka av värme.

Läs mer >

Cykel och fordon

Tänk på att du måste tillfråga markägaren om ni är många som vill cykla i naturen. Det är inte tillåtet att köra motorfordon i terräng.

Läs mer >

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt. Du får paddla kajak/kanot och färdas med båt men det kan finnas särskilda förbud.

Läs mer >

Camping

Det får tälta så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. På en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar.

Läs mer >

Jakt och fiske

På de flesta platser gäller särskilda regler för jakt och fiske. Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren.

Läs mer >

Hunden

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund, det bästa är att hålla den kopplad.

Läs mer >

Växter, svamp och bär

Blommor, bär och svampar går bra att plocka, men håll koll på vilka arter som är fridlysta i regionen.

Läs mer >

Ridning

Du får rida i naturen men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Du behöver visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Läs mer >

Boskap och grindar

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Kom ihåg att stänga grinden efter dig.

Läs mer >