Eldning

Du får elda för att tillaga mat eller värma dig men det är viktigt att du väljer en plats där det inte finns någon risk att elden sprider sig eller skadar naturen.

Eldplatser
Välj i första hand en plats där det redan finns iordningställda eldstäder. Elda aldrig på̊ klippor – berget kan spricka av värme och elda aldrig om det finns risk för brand. I nationalparker och naturreservat gäller oftast särskilda regler.

Släckning
För att inte riskera att elden sprider sig i efterhand behöver du vara noggrann med att den är ordentligt släckt när du lämnar din eldplats. Förbered gärna din släckning med hink och vatten.

Bränsle
Behöver du bränsle till elden går det bra att plocka lösa grenar och kvistar från marken, men bryt inte av något från växande träd och buskar.

Eldningsförbud
Om det är brandrisk utfärdar Räddningstjänsten eldningsförbud och kommunerna informerar om det på sina hemsidor. Eldningsförbud gäller för all eldning och inkluderar även engångsgrillar.

Tänk på det här:

  • Välj en plats där elden inte riskerar att sprida sig
  • Elda helst i eldstäder
  • Elda aldrig på klippor
  • I nationalparker och naturreservat gäller ofta särskilda regler
  • Bryt aldrig grenar från växande träd eller buskar
  • Kolla upp så att det inte råder eldningsförbud

Fokusområden

Hänsyn

Ta hänsyn till djur och andra människor som vistas i naturen, var varsam om naturen.

Läs mer >

Skyddade områden

I nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser, ta reda på vad som gäller!

Läs mer >

Skräp

All nedskräpning är förbjuden. Finns soptunnor kan du slänga ditt skräp där, men är den full är det bättre att du tar med soporna hem.

Läs mer >

Eldning

Elda där det inte finns någon risk att den sprider sig eller skadar naturen. Elda aldrig på klippor – berget kan spricka av värme.

Läs mer >

Cykel och fordon

Tänk på att du måste tillfråga markägaren om ni är många som vill cykla i naturen. Det är inte tillåtet att köra motorfordon i terräng.

Läs mer >

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt. Du får paddla kajak/kanot och färdas med båt men det kan finnas särskilda förbud.

Läs mer >

Camping

Det får tälta så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. På en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar.

Läs mer >

Jakt och fiske

På de flesta platser gäller särskilda regler för jakt och fiske. Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren.

Läs mer >

Hunden

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund, det bästa är att hålla den kopplad.

Läs mer >

Växter, svamp och bär

Blommor, bär och svampar går bra att plocka, men håll koll på vilka arter som är fridlysta i regionen.

Läs mer >

Ridning

Du får rida i naturen men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Du behöver visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Läs mer >

Boskap och grindar

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Kom ihåg att stänga grinden efter dig.

Läs mer >