Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt, utom vid en tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud för att skydda fåglar eller sälar. Hur länge du får stanna beror på situationen. Här gäller samma regler som för camping.

Bad
Om en brygga ligger utanför en tomt är det tillåtet att tillfälligt förtöja din båt eller bada där, så länge du inte stör eller hindrar ägaren.

Båt, kanot och kajak
Du får paddla kajak/kanot och färdas med båt på havet, i sjöar och vattendrag. Enligt Sjölagen ska du som färdas på vatten visa hänsyn mot omgivningen. Som båtfarare ska du visa gott ”sjömannaskap” och känna till regler och föreskrifter som gäller för de vatten du färdas i. Det kan finnas särskilda förbud och begränsningar, exempelvis fartbegränsningar, tillträdesförbud och förbud mot förbränningsmotorer.

Vattenskoter och vattenskidor
Vattenskoter får köras på allmänna farleder. Länsstyrelsen kan besluta om ytterligare vattenskoterområden men i övriga vatten är de inte tillåtet att köra vattenskoter. Länsstyrelsen beslutar även om var det är tillåtet att åka vattenskidor.

Strandskydd
Generellt strandskydd gäller vid havet, alla insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder och att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv.

Tänk på det här:

  • Stör inte markägare
  • Kolla upp om det finns tillträdesförbud eller fartbegränsningar
  • I vissa sjöar och vattendrag är det inte tillåtet att färdas i båt med förbränningsmotor.
  • Vattenskotrar får endast köras i vissa områden

 

Fokusområden

Hänsyn

Ta hänsyn till djur och andra människor som vistas i naturen, var varsam om naturen.

Läs mer >

Skyddade områden

I nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser, ta reda på vad som gäller!

Läs mer >

Skräp

All nedskräpning är förbjuden. Finns soptunnor kan du slänga ditt skräp där, men är den full är det bättre att du tar med soporna hem.

Läs mer >

Eldning

Elda där det inte finns någon risk att den sprider sig eller skadar naturen. Elda aldrig på klippor – berget kan spricka av värme.

Läs mer >

Cykel och fordon

Tänk på att du måste tillfråga markägaren om ni är många som vill cykla i naturen. Det är inte tillåtet att köra motorfordon i terräng.

Läs mer >

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt. Du får paddla kajak/kanot och färdas med båt men det kan finnas särskilda förbud.

Läs mer >

Camping

Det får tälta så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. På en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar.

Läs mer >

Jakt och fiske

På de flesta platser gäller särskilda regler för jakt och fiske. Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren.

Läs mer >

Hunden

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund, det bästa är att hålla den kopplad.

Läs mer >

Växter, svamp och bär

Blommor, bär och svampar går bra att plocka, men håll koll på vilka arter som är fridlysta i regionen.

Läs mer >

Ridning

Du får rida i naturen men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Du behöver visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Läs mer >

Boskap och grindar

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Kom ihåg att stänga grinden efter dig.

Läs mer >