Camping

Det går bra att tälta något eller några dygn så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. För husvagn och husbil gäller fler begränsningar.

Tält
Om ni är många som ska tälta eller om du är nära en bostad behöver du be markägaren om lov. Tänk på att inte tälta på ömtåligt underlag eller på mark som används för jordbruk eller planteringar.

Camping i skyddade områden
Om du befinner dig i en nationalpark eller ett naturreservat gäller särskilda regler. Ibland kan det vara tältförbud i hela området. Det finns anslagstavlor i området som visar vad som gäller.

Husvagn och husbil
Om du har husvagn eller husbil är kraven större. Det är inte tillåtet att köra i naturen överhuvudtaget. Du måste hålla dig på vägen enligt terrängkörningslagen.

Rastplatser
Väljer du att övernatta på en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar på vardagar och något längre tid under helger.

Tänk på det här:

  • Stör inte markägare när du tältar.
  • Tälta inte på ömtålig mark, planteringar eller odlingar.
  • Kolla upp vad som gäller i nationalparker eller naturreservat.
  • Om ni är många eller om du vill tälta många nätter eller nära boningshus behöver du be markägaren om lov.
  • Du får inte köra i terräng med husbil eller husvagn.
  • Övernattning på rastplatser är oftast begränsat till 24 timmar.

Fokusområden

Hänsyn

Ta hänsyn till djur och andra människor som vistas i naturen, var varsam om naturen.

Läs mer >

Skyddade områden

I nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser, ta reda på vad som gäller!

Läs mer >

Skräp

All nedskräpning är förbjuden. Finns soptunnor kan du slänga ditt skräp där, men är den full är det bättre att du tar med soporna hem.

Läs mer >

Eldning

Elda där det inte finns någon risk att den sprider sig eller skadar naturen. Elda aldrig på klippor – berget kan spricka av värme.

Läs mer >

Cykel och fordon

Tänk på att du måste tillfråga markägaren om ni är många som vill cykla i naturen. Det är inte tillåtet att köra motorfordon i terräng.

Läs mer >

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt. Du får paddla kajak/kanot och färdas med båt men det kan finnas särskilda förbud.

Läs mer >

Camping

Det får tälta så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. På en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar.

Läs mer >

Jakt och fiske

På de flesta platser gäller särskilda regler för jakt och fiske. Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren.

Läs mer >

Hunden

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund, det bästa är att hålla den kopplad.

Läs mer >

Växter, svamp och bär

Blommor, bär och svampar går bra att plocka, men håll koll på vilka arter som är fridlysta i regionen.

Läs mer >

Ridning

Du får rida i naturen men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Du behöver visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Läs mer >

Boskap och grindar

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Kom ihåg att stänga grinden efter dig.

Läs mer >